Hegemonia Verrańska

Go down

Hegemonia Verrańska

Pisanie by Vaiar on Sob Mar 01, 2014 1:36 pm

I. HEGEMONIA VERRAŃSKA
II. RASY
Verranię zamieszkuje rasa humanoidalnych istot powszechnie znanych w świecie jako ludzie. Mimo to pewna grupa mieszkańców Verranii różni się od zwykłych ludzi dosyć znacznie. W Hegemonii ludzkość dzieli się na dwie części: "Meristoi" - ludzi z arystokratycznych rodów, zdrowszych, inteligentniejszych i żyjących nawet do stu dwudziestu lat oraz na plebs - czyli całą resztę. Zewnętrznie Meristoi wyróżniają się od zwykłych ludzi wzrostem (od 1,8m do 2,2m w przypadku mężczyzn) oraz bielszą skórą. Warto też zaznaczyć że Meristoi nazywa się też Błękitnokrwistymi - z powodu ich dosłownie błękitnej krwi.

III. USTRÓJ
W teorii władzę nad Hegemonią sprawuję Wielka Rada, złożona z tak zwanych trzech Mędrców, wywodzących się z trzech miast Hegemonii. W istocie jednak nieograniczoną praktycznie niczym władzę sprawuje Hegemon, który jest jednocześnie dziedzicznym władcą miasta Tysos. Kim jest Hegemon? Oficjalnie odpowiedzialny jest on jedynie za obronę Hegemonii przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale uprawnienia te dają mu w istocie władzę absolutną nad całym państwem - gdyż Hegemon jest najwyższym naczelnikiem armii, służb wywiadowczych i sił porządkowych.


IV. MODEL EKONOMICZNY
Państwo zwykle nie wtrąca się w codzienne sprawy obywateli, ale zgodnie z prawami Verranii Hegemonia ma prawo zainterweniować w dowolnej chwili w gospodarkę, o ile zostanie uznane to za konieczność. Podatki płacą jedynie dorośli mężczyźni, a sama Hegemonia narzuca trzy rodzaje podatków - podatek "od głowy" - każdy obywatel musi zapłacić określoną z góry kwotę za to, że żyje w Hegemonii a wojska i siły porządkowe go ochraniają. Jest też podatek od ziemi - płacą go jedynie, jak można się domyslić, posiadacze ziemscy. Trzeci podatek płacony jest przez mężczyzn nie posiadających potomstwa. Prokreacja uznawana jest w Hegemonii za obowiązek patriotyczny, tak więc jeśli nie ma się potomstwa które byłoby w stanie wspierać Hegemonię, trzeba wspierać ją ze swojej własnej kiesy.

Gospodarka Hegemonii opiera się na rzemiośle i handlu. Najbogatsze są oczywiście miasta, wokół których powstają zwykle dziesiątki podmiejskich gospodarstw, zajmujących się zaopatrywaniem osad w żywność i towary. Większość gospodarstw należy zwykle do najbogatszych mieszkańców Hegemonii, którzy zatrudniają na nich najbiedniejsze warstwy społeczeństwa.


V. KULTURA
Verranie uważają się za niezwykle wyrafinowany i kulturalny lud. Verrańczycy twierdzą że to oni wynaleźli teatr, filozofię, zapasy i wyścigi rydwanów. Powszechnie uważa się że dla patriarchów Meristoi najczcigodniejszym zajęciem w wolnych chwilach są filozofia, zapasy i oczywiście gry strategiczne - w rodzaju szachów czy innych tego typu gier. Filozofowie i mędrcy cieszą się ogromnym poważaniem w społeczeństwie verrańskim i niemalże każdy Meristoi chce być mecenasem przynajmniej jednego, nawet przeciętnego myśliciela. Kobiety wywodzące się z Meristoi mają obowiązek oglądać sztuki teatralne i zajmować się poezją oraz śpiewem. Popularne jest też tkactwo i.. zajmowanie się drobnymi zwierzątkami.

Niższe warstwy społeczne z reguły zajmują się mniej wyrafinowanymi rozrywkami. Popularne wśród nich są proste sztuki komediowe, z rubasznym i niezbyt grzecznym humorem. Niezwykle popularne jest też towarzyskie picie w karczmach i na placach a także festiwale organizowane przynajmniej raz na miesiąc przez władze danego miasta. Plebs jest też niezwykle pochłonięty wyścigami rydwanów (niekiedy sport ten prowadzi do burd i bijatyk wśród bardziej agresywnych kibiców) oraz walkami baranów i kozłów.


VI. PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA


Najwyższą warstwę społeczną stanowią oczywiście Meristoi. Meristoi są najbardziej kreatywną warstwą społeczną w całej Hegemonii, toteż nic dziwnego że większość wynalazców, władców czy mędrców musi rekrutować się właśnie pośród nich. Praktycznie cała arystokracja Hegemonii złożona jest z Meristoi. Władzę nad sumieniami Verrańczyków sprawują Pasterki - czyli warstwa kapłanek, sprawujących kult rogatego, monoteistycznego boga Sariesa. Jedynie kobiety wywodzące się z Meristoi mogą pełnić posługę kapłańską. Najwyższa Kapłanka zawsze jest jednocześnie żoną rządzącego Hegemona a wraz z jego śmiercią rezygnuje ze swojej funkcji. Trzecia i ostatnia warstwa to oczywiście plebs - czyli każdy, kto nie zalicza się do arystokracji. Wbrew pozorom, nawet niektórzy Meristoi znajdują się w plebsie. Plebs zajmuje się wszystkim - od rzemiosła, poprzez handel, sztukę i na służbie wojskowej kończąc. Żadna warstwa społeczna, z wyjątkiem kapłanek, nie ma jakichś żadnych specjalnych praw - ostatecznie władzę nad wszystkim i tak sprawuje Hegemon..


VII. CECHY SPOŁECZEŃSTWA


Usposobienie: Agresywne
Najwyższa wartość: Tradycja
Specjalizacja: Rzemiosło


VIII. WIERZENIA
W Hegemonii panuje monoteistyczny kult Rogatego Boga, zwanego Sariesem. Saries przedstawiany jest najczęściej jako słońce, brodaty mężczyzna z rogami barana tudzież jako sam baranek. Verrańczycy utrzymują jakoby Saries osobiście wybrał ich lud jako ten najlepszy i wyjątkowy, ten który ma nieść całemu światu tak zwaną Wiedzę - czyli przepisy na temat tego, jak żyć zgodnie z bożymi przykazaniami.

Religia w Hegemonii jest zinstytucjonalizowana. Jak wcześniej wspomniano, warstwa kapłańska składa się wyłącznie z kobiet Meristoi. Kapłanki nazywa się również Pasterkami. Ich obowiązki to między innymi namaszczanie chorych, odprawianie ceremonii ofiarnych dla Sariesa, przepisywanie ksiąg i opieka nad świątyniami i świętymi miejscami. Przedstawicielką wszystkich pasterek jest Najwyższa Kapłanka, zajmującą się opieką nad najważniejszym miejscem kultu Sariesa, Czarną Świątynią w stolicy Hegemonii. Pasterki mają też swoje zbrojne ramię - Straże Świątynne. Oczywiście, można łatwo się domyślić że wszystkie straże podlegają pod dowództwo Hegemona.


IX. HISTORIA
Verrania to górzysta, ciepła kraina pełna łąk, kwiatów i pachnących ziół. Od dawien dawna na jej terenie żyły pasterskie ludy, zajmujące się głównie chowem owiec, kozłów i krów. Bogactwo gór i wyobraźnia pasterzy pozwoliła im na wytworzenie prostej cywilizacji, posługującej się prostymi narzędziami z brązu i cyny. Rozwijało się rolnictwo i górnictwo. W tym okresie większość Verrańczyków budowała swoje domy z drewna (którego jeszcze wtedy było pod dostatkiem) oraz z gliny. Było to tysiąc lat temu.

Dwieście lat później do terenów Verranii przybył nowy lud, który bardzo szybko podporządkował sobie osiadłe narody pasterzy. Jedne podbił siłą a drugie przekonał do siebie dyplomacją. Ludem tym byli Meristoi. Przynieśli wraz ze sobą nową kulturę, nowy język, nową religię i to oni nadali nazwę tej górskiej krainie - Verrania, czyli Kraj Gór. Przybycie Meristoi było ogromnym dobrodziejstwem dla wszystkich, nawet ludów podbitych. Dzikie stwory były wybijane, Błękitnokrwiści rozwijali sztukę inżynierii i architektury, przez co potrafili (mimo sporych kosztów) kształtować krajobraz wokół siebie. Rozwinęła się też medycyna a Meristoi nauczyli prosty lud jak lepiej hodować zwierzęta i uprawiać ziemię.

Wszystko to doprowadziło do rozkwitu demograficznego. Więcej dzieci się rodziło, znacznie mniej umierało. Dieta Verrańczyków znacznie się wzbogaciła a rządy Meristoi były stabilne i sprawiedliwe. Wszystko to prowadziło ostatecznie do przeludnienia, a to w konsekwencji do konieczności zakładania nowych miast. Najstarszym i największym miastem w Verranii było Kilchis, leżące w centurm Verranii. Z Kilchis verrańscy osadnicy pod przewodnictwem Meristoi wyruszali na zachód, gdzie założyli bogate miasto Tysos i na wschód, gdzie założono Telkis - górnicze centrum Hegemonii. Nowe miasta szybko uniezależniły się od Kilchis, którego władcy zechcieli narzucać na osadników ogromne daniny i regulacje. Było to sześćset lat temu.

Trzy miasta-państwa konkurowały ze sobą w praktycznie wszystkich dziedzinach, nawet tych ustrojowych. W Tysos rządzili królowie z dynastii Tareidów, w Telkis władzę sprawowała tak zwana Rada Mędrców a w najstarszym Kilchis początkowo rządzili tyrani, ale zostali obaleni na rzecz demokracji. Miasta państwa przez wiele lat toczyły ze sobą wojny, niekiedy nawet w zmiennych koalicjach. Przez długi czas nie ujawnił się zwycięzca, ale czterysta lat temu Laertes II Tareid zwany Filosariesem zdołał podporządkować sobie zarówno Telkis jak i Kilchis. Kilchis przeżywało wtedy klęskę głodu, a tak się złożyło że spichlerze Tysos pękały w szwach na skutek dobrych zbiorów. Kilchiańczycy nie byli w stanie zakupić żywności od Telkis z dosyć prostej przyczyny - toczyli z nimi niedawno wojnę, która zakończyła się remisem a Rada Mędrców debatowałaby zbyt długo nad ponownym otworzeniem się na miasto. Laertes wykorzystał tę sytuację bardzo sprytnie i zaoferował mieszkańcom Kilchis dosyć prostą propozycję - jeśli obalą obecne władzę i oddadzą mu miasto, to być może nie wymrą z głodu. Przez pierwszy miesiąc Kilchis jeszcze się opierało, ale puste żołądki i akty kanibalizmu doprowadziły ostatecznie do oddania miasta w ręce dynastii Tareidów. Telkis zostało postawione więc przed niezwykle dużym zagrożeniem. Została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Mędrców, w której debatowano nad prewencyjnym atakiem na Kilchis i odnowienie tam dawnej władzy. Ale jak to bywało z Mędrcami, debata była nadzwyczaj długa, a w tym czasie Tareidzi umocnili swoją pozycję w nowo zdobytym mieście, likwidując opozycję i zapewniając ludowi wszystko, czego potrzebował. Wojska Tysos również przygotowywały się do obrony. W końcu Telkiańczycy zaryzykowali - zaatakują. Telkiańskie armie ruszyły w stronę Kilchis, ale zostały zatrzymane przez wojska Tareidów, którzy następnie zdecydowali się o kontrataku na miasto mędrców. Telkis padło na skutek zdrady jednego z dowódców garnizonu, który otworzył mieszkańcom Tysos zachodnie bramy miasta. Laertes II po tym zwycięstwie ogłosił się Mieczem Sariesa i stworzył ustrój i system społeczny, który do dzisiaj trwa w Hegemonii.

Jednym z najsłynniejszych Hegemonów był Vaertys I zwany Talasokratosem, czyli Władcą Mórz. Vaertys jako pierwszy rozpoczął budowę wspólnej floty dla całej Hegemonii. Był też wielkim orędownikiem inżynierii i handlu morskiego. Vaertysowi Verrania zawdzięcza skolonizowanie wyspy Vaerti (nazwaną tak na cześć Hegemona) która stała się agrokulturalnym centrum Hegemonii i bezpośrednią domeną władcy. Było to dwieście lat temu.

Od piętnastu lat Verranią rządzi hegemon Laertes IV Tareid, który odziedziczył tron po swoim ojcu Vaertysie II. Lata rządów Lartesa IV upłynęły na przywracaniu dawnej pozycji Hegemona i rozprawianiu się ze wszelkimi zagrożeniami, które nawiedziły Verranię podczas nieudolnych rządów jego poprzednika. Hegemon po ustabilizowaniu sytuacji zdecydował się zwrócić swoje oczy na zewnątrz..


X. WŁADCALaertes IV Tareid

- Kompetentny dowódca
- Mistrz Oręża
- Dobry organizator


XI. WAŻNE OSOBISTOŚCI


- Ivaella Alkaerid - żona Hegemona, arcykapłanka Sariesa
- Taeles z Telkis - mędrzec, filozof i przyjaciel Laertesa.
- Lord Admirał Velten Tareid - Lord Admirał wywodzi się z jednej z bocznych linii Tareidów. Jest gubernatorem Vaertii i najbardziej zaufanym doradcą Laertesa IV. Doradza mu praktycznie od początku jego rządów.


XII. HEROSLeudanios Tareid


Leudanios to najstarszy syn i dziedzic Hegemona. Od dzieciństwa kształcony był w sztuce rządzenia i walki. Ale to wojna i retoryka wywarły na niego największe piętno. Dziedzic Laertesa wielokrotnie dowiódł swoją wartość w boju i dowodzeniu żołnierzami, znany jest jako wielki mówca i sportowiec. Jego największe sukcesy przypadają na ostatnie kilka lat rządów Hegemona, gdy ten miażdżył rebelię Tenidów - heretyckiej organizacji religijnej, apelującej o powrót do magii i składania ofiar z ludzi. Leudanios poprowadził atak na ich najważniejszą twierdzę i zdobył ją szturmem, z możliwie najmniejszymi stratami.


XIII. POŁOŻENIE NA MAPIE


Mapa


XIV. MILITARIA
Mawia się że mieczem Hegemona są tak zwane Stalowe Korpusy. Korpusy to profesjonalne, dobrze uzbrojone i zawodowe oddziały żołnierzy, którzy od najmłodszego wieku szkoleni są w wojaczce. Stalowe Korpusy to główny trzon verrańskich armii, a prym wiedzie w nich ciężkozbrojna piechota, wspierana przez oddziały harcowników i oszczepników.

Mawia się też że tarczą Hegemona jest pospolite ruszenie. Powoływane tylko na czas wojny, składa się zwyczajnie z motłochu, który jest wykorzystywany jako siły garnizonowe i mięso armatnie. Każdy żołnierz w pospolitym ruszeniu musi sam zapewnić sobie ekwipunek - dlatego zwykle nie jest on najlepszy, często jest to zwykła drewniana pałka, tudzież prosty łuk lub włócznia.

Armie Hegemonii starają się jak najlepiej wykorzystywać to, co według mędrców jest najważniejsze - czyli Rozum. Artyleria i machiny oblężnicze różnego rodzaju są powszechnie wykorzystywane w boju, nawet na otwartych polach. Marzeniem wielu verrańskich inżynierów jest możliwość pracy w Stalowych Korpusach, gdyż jest to chyba największe wyróżnienie dla verrańskiego uczonego - mieć możliwość tworzenia śmiercionośnych dzieł dla najchwalebniejszej armii. A dowódcy Korpusów bardzo hojnie wynagradzają najlepszych wynalazców.


XV. MAGIA


Magia w Hegemonii jest pogardzana i zakazana, o ile nie są to jakieś proste, iluzjonistyczne sztuczki. Postawa ta wiąże się z doświadczeniami historycznymi Verranii - wszyscy użytkownicy magii byli zwykle bezwzględnymi złoczyńcami i przy okazji fanatykami religijnymi. Agresywna postawa względem magii wzmocniła się po ostatnich wydarzeniach i rebelii Tenidów, bałwochwalczego kultu składającego krwawe ofiary z ludzi w celu pozyskania nowych umiejętności magicznych. Magowie i czarodzieje w Hegemonii nie są kojarzeni z mądrością, gdyż ich dzieła są według Verrańczyków nietrwałe i opierają się jedynie na złudzeniach i anomaliach - tylko prawdziwe nauki powiązane są z Rozumem.
Vaiar
Vaiar

Liczba postów : 100
Join date : 11/05/2013

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Hegemonia Verrańska

Pisanie by Vann on Sob Mar 01, 2014 1:52 pm

Akceptyś!

Koszta utrzymania:

Motłoch - 0,5 pkt
Profesjonaliści - 1 pkt
Elita - 2,5 pkt
Vann
Vann

Liczba postów : 148
Join date : 01/02/2014

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Hegemonia Verrańska

Pisanie by Vann on Sob Mar 01, 2014 9:58 pm

Modyfikator - W myśli siła!

Arystokraci spośród Meristoi jak i sami Mędrcy z Hegemonem na czele, nie wyłączając też z tego grona i samych zwyczajnych obywateli Hegemonii, zwracają niemałą uwagę na lokalne wydarzenia. Kwitnie sztuka i kultura, a jak to zwykle bywa, wpływa ona na umysły zwykłych ludzi i kreuje ich wizję na świat. Z tej zwykłej racji filozofowie i myśliciele upodobali sobie wszystkie większe miasta w państwie czując się jak u siebie i głosząc na trybunach coraz to nowe teorie, myśli i przedstawiając alternatywne sposoby postrzegania otaczającego ich uniwersum. Większość z nich jest najęta przez różnego rodzaju mecenasów, a więc nietrudno przemówić do nich w ten sposób, aby ukierunkowali swe słowa na dany temat; co w gruncie rzeczy jest mocno przydatnym narzędziem... Co jednak efektywne, to zwykle obosieczne. Pewnym jest jednak, że wyższa warstwa Verrańczyków jest zdecydowanie wykształcona i opracowywanie projektów technologicznych przychodzi im z mniejszym trudem i nakładem pracy.


Heros - Leudanios Tareid

Dziedzic i wojownik, nazywany Zdobywcą od swojego pamiętnego wyczynu. Inspiruje serca podległych sobie wojowników własną odwagą i umiejętnościami, jest także specjalistą od wszelkiego rodzaju manewrów, taktyk agresywnych i szturmów. Jak to mówią: najlepszą obroną jest atak, a Leudanios zyskał na tyle dużo doświadczenia w ataku, że wie też, jak skutecznie się bronić. Oprócz znacznego przyczynienia się do wzrostu wartości wojsk atakujących, podnosi on wartość broniących rdzennego (bądź pozostającego przynajmniej od roku we władaniu Hegemonii) terytorium wojsk.
Vann
Vann

Liczba postów : 148
Join date : 01/02/2014

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Hegemonia Verrańska

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach